EFT

EFT är en förkortning av Emotional Freedom Technique

Hjälp till självhjälp!

Många gånger vet vi logiskt att en känsla eller övertygelse inte är sann, men likväl känns det som den vore sann. Vår logiska sida och känslomässiga sida är helt enkelt inte överens. Kanske har vi försökt med olika terapier och tekniker att komma över den irrationella känslan men ändå inte lyckats. Känslan sitter fast! Vi har fått en känslomässig blockering som hindrar oss från att se och leva i verkligheten som den är.

EFT är en förkortning av Emotional Freedom Technique, med vars hjälp man på mycket kort tid kan behandla och ofta undanröja fysiska och psykiska blockeringar.

I korta ordalag fungerar EFT genom att stimulera akupunkturpunkter genom att knacka på specifika områden på kroppen och samtidigt fokusera på det som vi vill förändra. Trots sin till synes enkla utformning har fantastiska resultat uppnåtts inom vitt skilda områden, såsom för fysiska besvär, stress, rädsla exempelvis för att flyga eller tala inför grupp och för ökad peak performance exempelvis inom sport eller företag.

Ofta räcker ett eller ett par besök för att uppnå en förändring och man kan själv använda metoden på egen hand.

EFT fungerar mycket bra i kombination med psykosyntesterapi, men kan också användas helt exklusivt.

Tack för din hjälp! Jag känner mig nu tryggare och kan lita på mig själv.

Elisabeth

KONTAKT

RIng: 0709-240663
Erbjudande 30 min gratis konsultation

SKYPE-konsultationer

Nu kan du även få hjälp via skype!