Familjekonstellationer

Familjekonstellationer är en terapeutisk metod som används både enskilt och i grupp.

Förstå ditt familjearv

Familjekonstellationer är en terapeutisk metod som används både enskilt och i grupp. Fokus ligger på vad som hänt i familjen och hur det påverkat oss på olika sätt. Det problem som klienten brottas med relationer, arbetslivet, med sig själv, sjukdom mm kan få en ny förklaring då det sätts in i det större sammanhanget. Klienten får därmed en helt ny förståelse för sitt problem, vilket ofta har en läkande verkan.

I en grupp/workshop får klienten utifrån ett problem och önskat resultat ställa upp sin familj med hjälp av gruppdeltagarna, som får representera familjemedlemmarna. Terapeuten förhör sig om information som kan vara avgörande för klientens problem. Information som behövs är vilka som hör till familjesystemet, tidiga dödsfall, sjukdomar, adoptioner, aborter och andra traumatiska händelser. Därefter ställer klienten upp representanterna för familjemedlemmarna utifrån en inre bild. Terapeuten visar sedan på den dynamik som blir synlig och söker därifrån en lösning.

Vid en enskild konsultation kan klienten arbeta med sitt familjesystem med hjälp av play-mobil-dockor eller golvmarkörer. Dockorna och golvmarkörerna får representera de olika familjemedlemmarna och placeras ut i förhållande till varandra utifrån en inre känsla. Genom gestaltningen kan klienten få förståelse för sambanden mellan de olika familjemedlemmarna och sin egen plats i familjesystemet.

I en privat session kan man också få göra en s.k. familjekarta, där viktiga fakta om klientens familjs liv och öden kan ge ett nytt perspektiv.

För närmare information se: www.svenskahellingerinstitutet.se eller facebook

Sedan -97 har Charlotte fortbildat sig i metoden Familjekonstellationer enligt Bert Hellinger och erbjuder sedan 2001 föreläsningar, workshops och kurser.

Hon har deltagit i flera fortbildningar för yrkesverksamma, bla. med den tyske psykoanalytikern Dr. Albrecht Mahr, som är en av de mest meriterade i arbetet med familjekonstellationer. Charlotte har också vid ett flertal tillfällen deltagit i seminarier med Bert Hellinger, och organiserat två seminarier med honom i Stockholm 2001 och 2002. Charlotte har genom åren även sett många andra mycket meriterade terapeuter arbeta och deltagit i en internationell fördjupningskurs i Tyskland liksom i flera handledningsseminarier. I sitt arbete som terapeut med enskilda klienter har Charlotte också integrerat Familjekonstellationer, som visat sig vara mycket värdefullt och lösningsbefrämjande.

Charlotte är grundare till Svenska Hellinger Institutet vars syfte är att förmedla Bert Hellingers systemiska kunskap och metoden Familjekonstellationer genom föredrag, workshops och kurser med erfarna familjeuppställare.

Charlotte är författare till boken ”Om du visste hur mycket jag älskar dig!” Kärlekens kraft i familjerelationer. En bok om Bert Hellingers Familjekonstellationer.

Läs mer på www.svenskahellingerinstitutet.se och i kalendariet för evenemangs-datum

KONTAKT

RIng: 0709-240663
Erbjudande 30 min gratis konsultation

SKYPE-konsultationer

Nu kan du även få hjälp via skype!