Relationsproblem?
Dålig självkänsla?
Stressad?
Orolig?

Förbättra ditt liv och dina relationer med snabb lösningsfokuserad professionell hjälp. Resultat med kort behandlingstid.

I vissa skeden av livet har vi svårt att ha distans till det som upplevs som problem det kan vara privat eller i arbetslivet. Då är det skönt med någon utomstående som lyssnar och kan hjälpa oss återfinna balansen.

Att träffa någon utanför familje- och vänkretsen som lyssnar och frågar på ett icke förutfattat eller dömande sätt är ofta befriande. Genom möjlighet till egen reflektion får man tillgång till ett mer kreativt tänkande och handlande.
Sådant man annars normalt inte pratar om får utrymme att ventileras med en empatiskt inställd terapeut.

Med samtalet som grund och med hjälp av kreativa metoder  får du möjlighet att finna svar på dina problem och att växa som människa.

Kontakta Charlotte på mobil 0709-240663 eller BOKA