Parrådgivning

Svårt att kommunicera med varandra? Vill ni få en nystart i er relation?

Leva tillsammans

Med sin terapeutiska kompetens tar Care Of emot par och enskilda som befinner sig i krissituationer i parrelationen. Det kan t.ex. handla om skilsmässa, otrohet, dödsfall, alkohol- och drogberoende, förhållande till barnen.

Utöver samtalet som grund tillhandahåller Care Of också ett pedagogiskt verktyg med strukturerade övningar som heter Leva tillsammans. Det hjälper par att komma loss ur problem och komma vidare i sin relation. Programmet är strukturerat i olika delar som t.ex. Kommunikation, Konflikthantering, Ekonomi, Föräldrar/barn. Man kan välja hela programmet som en parkurs eller de delar som passar bäst för situationen.

Grundläggande för att komma vidare i relationen är också att sätta in det i ett större sammanhang, där insikt om vår plats i familjehistorien är av stor vikt. Care Of synliggör var och ens familjesystem med hjälp av en familjekarta. Det ger ofta en ”aha-”upplevelse för båda parter att förstå relationen ur ett familjesystemiskt perspektiv och vilka konsekvenser det har för relationen.

Vid bokning av ett första möte (1,5 timme) ingår 30 min kostnadsfri intervju för att bedöma om denna form av terapi passar er.

Deltagandet i workshopen för par var det bästa vi har gjort! Rekommenderas varmt!

Lisa och Max

KONTAKT

RIng: 0709-240663
Erbjudande 30 min gratis konsultation

SKYPE-konsultationer

Nu kan du även få hjälp via skype!