Terapi för dig

Det största hindret att vara den vi vill, är vår rädsla att vara den vi är.

Vi har tidigt i livet formats till de personligheter vi är. Alla bär vi på en slumrande potential, som väckt och utvecklad kan bidra till ett rikare liv. Gamla överlevnadsstrategier som idag blivit till hinder kan ersättas med nya strategier, bättre anpassade till de unika individer vi verkligen är.

”Återfinn balansen” Kortare eller längre konsultationer

I vissa skeden av livet har vi svårt att ha distans till det som upplevs som problem det kan vara privat eller i arbetslivet. Då är det skönt med någon utomstående som lyssnar och kan hjälpa oss återfinna balansen.

Att träffa någon utanför familje- och vänkretsen som lyssnar och frågar på ett icke förutfattat eller dömande sätt är ofta befriande. Genom möjlighet till egen reflektion får man tillgång till ett mer kreativt tänkande och handlande. Sådant man annars normalt inte pratar om får utrymme att ventileras med en empatiskt inställd terapeut.

Med samtalet som grund och med hjälp av kreativa metoder som t.ex. visualiseringsövningar och tekniker hämtade från gestaltterapi ger Charlotte dig möjligheten att finna svar på dina problem och att växa som människa. Charlotte kartlägger även ditt familjesystem för att kunna undanröja de ”knutar” som finns.

Charlotte erbjuder 30 min kostnadsfri intervju för en bedömning om denna form av terapi passar dig.

Försonas med din historia och din familj

Genom att bejaka vårt ursprung och söka försoning i familjerelationerna får vi tillgång till vår kraftkälla. Väl funnen ligger vägen fri att med hjälp av vår vilja kunna utveckla vår inre potential, sätta upp och förverkliga våra livsmål.

Se även under fliken Familjekonstellationer och  www.svenskahellingerinstitutet.se

Relationen till min mamma fungerade dåligt. Efter denna workshop har det blivit harmoniskt mellan oss. Problemet var bortblåst med omedelbar verkan som om det aldrig hade funnits!

Petra

KONTAKT

RIng: 0709-240663
Erbjudande 30 min gratis konsultation

SKYPE-konsultationer

Nu kan du även få hjälp via skype!