Workshop i Familjerelationer

(Familjekonstellationer, Livets Konstellationer)

Datum HT 2017
Valfri lördag: 19 aug, 14 okt, 11 nov (Umeå), 9 dec
Tid: kl. 10.00-18.00
Pris: klient 1800, representant 800, parkonstellation 3200

OBS! Du kommer själv till workshopen och behöver alltså inte ta familjen med!

Längtar du efter mer energi, glädje och livslust?
Vill du leva och älska helt och fullt?
Önskar du frigöra dig från gamla mönster?
Vill du ha en bättre parrelation?

Med hjälp av metoden Familjekonstellationer kan du hitta nya sätt att förhålla dig till dina relationer och till ditt liv. Det kan handla om relationen till föräldrar, partner eller barn. Om ohälsa eller egna mönster man vill bryta.

Att vara med i en workshop och delta i uppställningar är en mycket speciell upplevelse. Det kan ge många insikter och vara av stor hjälp för att förstå sin egen livssituation.

Många klienter och par som kommer till parrådgivning/familjerådgivning är bekymrade över relationen till sin partner och förstår inte varför det inte fungerar så som de hoppas, och vill ha hjälp reda ut problemen. Det kan till exempel handla om vem som förväntas göra vad hemma, hur man ser på sex eller att någon varit otrogen. Ofta handlar det om outtalade förväntningar på hur den andre ska vara eller göra. Man tycker att det känns bättre när någon tredje opartisk person lyssnar och ställer frågor. Så länge man går och pratar verkar det ha en positiv inverkan på relationen, men ganska snart efteråt är man kanske tillbaks på ruta ett. Hur kommer det sig, trots de bra tekniker eller råd man kanske fått?

Att förstå mer vad som döljer sig under ytan i relationen
Mer eller mindre omedvetna mönster spelar en stor roll för hur man fungerar i parrelationen. Mönster man tagit med sig från sin ursprungsfamilj Vi har som barn lärt vilka strategier som fungerar bäst för att vi ska må bra i vår familj, t.ex. att visa sig stark eller vara undergiven, diskutera högljutt eller vara så tyst som möjligt. Vi vet hur vi ska göra för att vara mamma till lags och pappa till lags, vad som är OK och inte OK.

I workshopen blir det tydligt hur starkt förbundna vi är med vår ursprungsfamilj och hur de mönster vi har är kopplade till familjemedlemmars livsöden, ibland flera generationer bakåt. Detta i sin tur påverkar i hög grad hur väl vi lyckas i våra parrelationer.

Hur går det till?
Med deltagarnas hjälp får man gestalta sin relation i form av en Familjekonstellation *). Inget intimt eller känslomässigt behöver berättas. Endast fakta från den nuvarande relationen eller från ursprungsfamiljen; t.ex. otrohet, förlust av ett barn, abort eller missfall, om man har haft en viktig tidigare relation, barn i ett tidigare förhållande, nuvarande barn, beroendeproblematik, fysisk eller psykisk sjukdom, eller annat viktigt som hänt. Det är också viktigt att veta om någon i en tidigare generation har drabbats av trauman, sjukdom eller förluster, eftersom det ofta kan få avgörande betydelse för hur den nuvarande parrelationen utvecklas.

Ni kan komma som par eller du kan komma själv. Att båda är med ger en god möjlighet att hitta en lösning på ett gemensamt problem. Kommer du ensam och har medgivande från din partner att dela med dig av hans livshistoria, så är det också ett bra sätt.

Lever du inte längre i en relation men vill göra upp med dina gamla relationer, så är det här också ett fint tillfälle.

Vill du komma och delta som representant i andras uppställningar utan att ha en egen fråga så kommer du få mycket med dig hem!

Är du själv terapeut så kommer ditt deltagande hjälpa dig förstå de kärleksordningar som är fundamentet i en relation.

Hur går det till?
Familjekonstellationen, som görs i en grupp, går till så att klienten utifrån ett problem och önskat resultat ställer upp sin familj med hjälp av gruppdeltagare som får representera familjemedlemmarna. Terapeuten förhör sig om information som kan vara avgörande för klientens problem. Information som behövs är vilka som hör till familjesystemet, tidiga dödsfall, sjukdomar, adoptioner, aborter och andra traumatiska händelser. Därefter ställer klienten upp representanterna för familjemedlemmarna utifrån en inre bild. Terapeuten visar sedan på den dynamik som blir synlig och söker därifrån en lösning. Klienten får därmed en helt ny bild som kan ha en läkande verkan. För närmare information se: www.svenskahellingerinstiutet.se
Förfrågningar och info kan också fås av Charlotte på mobil 0709-240663.

Tid: lördag 10.00-18.00
Plats: Samtalsstudion, Karlbergsvägen 54,  Stockholm
Pris: SEK 3000/par, SEK 1800/klient, SEK 900 för observatör/representant, inkl. moms. (Arbetslös, studerande, sjukskriven 1500/klient, 600 obs/repr.)